Begeleiding op maat


Wat biedt Marloes Kregting?

De diensten die MK begeleiding op maat biedt kan worden vergoed via de (WLZ) Wet Langdurige Zorg of Jeugdwet in de vorm van PGB of ZIN. Er zijn verschillende diensten die worden aangeboden.

Individuele begeleiding in de klas:

Wanneer u denkt dat uw kind extra begeleiding nodig heeft in de klas om zo zichzelf verder te ontwikkelen kan ik deze begeleiding bieden. Er zal na een vrijblijvende kennismaking samen gekeken worden waar de begeleiding nodig is en dan zal er een begeleidingsplan op maat gemaakt worden voor uw kind. De begeleiding kan op verschillende manieren worden ingezet, denk aan sociaal/ emotionele ontwikkeling, concentratie vergroten, zelfstandig werken en de taakgerichtheid. Hierbij zal gebruik gemaakt kunnen worden van ondersteunende materialen. De methodes zoals aangeboden in de klas kunnen ook op het kind worden aangepast.

Begeleiding in kleine groepjes:

Samen op ontdekkingsreis gaan en van elkaar leren dat staat centraal bij de begeleiding in kleine groepjes. We werken samen aan de doelen die we hebben opgesteld in het ontwikkelingsplan. De begeleiding in groepjes vind plaats in de praktijkruimte van MK begeleiding op maat in Het Witte Huis in Kerkdriel. Centraal staat het hebben van plezier en in een ongedwongen setting mogelijkheden van jezelf ontdekken en leren van elkaar.

Thuisbegeleiding:

Een kind die extra zorg en aandacht vraagt, vraagt ook iets extra’s van u als ouders. Soms is het fijn als u als ouders ontlast wordt. Even tijd voor elkaar of wat extra tijd voor de andere kinderen binnen het gezin. Het kan ook voorkomen dat u als ouders tegen bepaalde obstakels aanloopt in de begeleiding van uw kind. Of gewoon een praktisch probleem, denk aan een bezoek aan ziekenhuis, logopedie etc. In overleg kan ik een passend aanbod aan u en uw kind bieden. Ook hierbij geldt dat het kind het uitgangspunt is en we samen gaan kijken wat uw kind nodig heeft.

Leespraatbegeleiding:

Leespraat is een methode die wordt gebruikt om de spraak,- en taalontwikkeling te stimuleren.

Kinderen met Downsyndroom hebben bijna allemaal belemmeringen op het gebied van de spraakontwikkeling. Het begrijpen loopt relatief sterk voor op het praten.
De ontwikkeling van het praten wordt bemoeilijkt door problemen met het gehoor en met het auditief (via horen) verwerken van informatie. Het visuele kanaal functioneert echter doorgaans veel beter.

( bron: www.stichtingscope.nl)

Inzet van Early intervention:

Dit is het programma van Kleine Stapjes. Een ‘ vroeghulp’ programma voor kleine kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

PGB aanvraag en verantwoorden:

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van een PGB? Of moet u het PGB gaan verantwoorden en heeft u hier hulp bij nodig dan kunnen wij u hierbij ondersteunen.

 

Waar staat Marloes Kregting Begeleiding op Maat voor?

De begeleiding die Marloes Kregting biedt is begeleiding op maat dit houdt in dat er gekeken wordt naar het kind waardoor elke begeleiding verschillend is. Ieder kind is een individu en heeft het recht om begeleid te worden zoals hij/zij dat vraagt.

Marloes Kregting begeleiding op maat krijgt te maken met bijzondere personen met ieder hun eigen mogelijkheden. Dit maakt dat ieder kind begeleiding op maat mag vragen.

Doordat er gekeken wordt naar mogelijkheden binnen de begeleiding van Marloes Kregting blijkt dat er heel veel mogelijk is soms moet je, je visie aanpassen aan het kind. Dit maakt het leer- en/of ontwikkelingsproces uitdagend en afgestemd op het individu.

Dit zie je ook terug in het logo waarin een klavertje vier is verwerkt. Het vinden van een klavertje vier is bijzonder. De vier deelbladen van een klavertje vier hebben allemaal een eigen betekenis en staan ergens voor namelijk; hoop, vertrouwen, liefde en geluk.

Als ik kijk naar mijn visie komen deze betekenissen daarin terug.

Vertrouwen is de basis voor het werk. Vertrouwen hebben in de kinderen, in elkaar en ook het vertrouwen dat ouders in mij hebben.

Liefde, het werken met bijzondere kinderen komt voort uit mijn passie om samen met de kinderen een band op te bouwen zodat je samen op avontuur kunt gaan om te ontdekken waar de krachten liggen bij de kinderen.

Hoop, het kijken naar de mogelijkheden en je visie aanpassen aan het individu.

Geluk, geluk zit in de kleine stapjes die je samen hebt bereikt. Geluk dat je ondervindt als iets wat je lastig vindt toch lukt. En het geluk dat je mag werken met bijzondere kinderen om samen het pad naar zelfstandigheid te bewandelen.

 

  schrijven_350

postit_350

dobbelsteen_350

dagen_350jpg